Produkcija

Izejvielu
piegādātāji
tiek rūpīgi
atlasīti pēc
vairākiem kritērijiem:

Rezultātā izjvielas iepērkam no vairāku valstu ražotājiem – ZVIEDRIJAS, BEĻĢIJAS, ČEHIJAS, FRANCIJAS un UNGĀRIJAS.KVALITĀTEUzņēmumā ir ieviesta HACCAP kvalitātes paškontroles sistēma, saskaņā ar kuru norit kvalitātes kontrole. A/S TUKUMA STRAUME ir uzņēmuma laboratorija kurā veic:

  • izejvielu kvalitātes kontroli
  • kvalitātes kontroli kritiskajos ražošanas procesa punktos
  • gatavās barības kvalitātes pārbaudi

Laboratorijā kvalitātes kontrolei teik izmantotas gan standartmetodes, gan ekspresmetodes.

Tos kvalitātes rādītājus, kurus nav iespējams noteikt uzņēmuma laboratorijā, nosūtam uz PVD NDC laborator.,LU Bioloģijas institūtu Salaspilī, LLU Agranom. zinātn. labratoriju, saskaņā ar paškontroles sistēmu.

Sadarbībā ar specializētu laboratoriju Beļģijā , pārbaudot visu barības ražošanā izmantojamo izejvielu kvalitātes rādītājus,to stabilitāti visos ražošanas procesa posmos un gatavās barības kvalitātes rādītājus, tika veiktas vairākas testēšanas, kā rezultātā barības kvalitāte ir stabila un tās derīguma termiņš ir 12 mēneši.