Produkcija

A/S TUKUMA STRAUME piesaistot ES līdzfinansējumu 2005. g. ir izveidojusi jaunu un tehnoloģiski modernu mājdzīvnieku barības ražotni.Tehnoloģijas izvēlē priekšroka tika dota pasaules vadošo tehnoloģisko iekārtu ražotājiem, kuri garantēja ražošanas procesa precizitāti un augstāku automatizācijas pakāpi.
Barības receptūras ir sastādījusi praktizējoša vetārste, kura savā privātpraksē ir specializējusies tieši uz suņu un kaķu ārstniecību un ikdienā saskaras ar šo dzīvnieku veselības problēmām. Izstrādātās barības receptes atbilst starptautiski noteiktajām AAFCO normām. Sastādītās receptes ir paredzētas veseliem, normālas aktivitātes dzīvniekiem (suņiem un kaķiem ) dzīvojošiem šajā klimatiskajā zonā, lai tie saņemtu visas viņiem nepieciešamās barības vielas, minerālvielas un vitamīnus. A/S TUKUMA STRAUME ražotā barība nesatur sintētiskās aromātvielas un mākslīgās krāsvielas, kuras uzkrājoties organismā dzīvniekiem var radīt veselības problēmas.
Barības ražotne ir reģistrēta un atrodas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā,tai ir piešķirts reģistrācijas numurs Nr.022226 . A/S TUKUMA STRAUME mājdzīvnieku barības ražotne ir izgājusi arī KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS reģistrāciju un ieguvusi eksporta tiesības uz KRIEVIJU.
Izejvielu
piegādātāji
tiek rūpīgi
atlasīti pēc
vairākiem kritērijiem:

  • kvalitāte, sertifikāti
  • sadarbība ar citiem suņu, kaķu barības ražotājiem
  • paraugpartiju kvalitātes pārbaude Latvijas neatkarīgajās laboratorijās
  • piegāžu apjomu nodrošināšana
  • cenu piedāvājums


Rezultātā izjvielas iepērkam no vairāku valstu ražotājiem – ZVIEDRIJAS, BEĻĢIJAS, ČEHIJAS, FRANCIJAS un UNGĀRIJAS.KVALITĀTEUzņēmumā ir ieviesta HACCAP kvalitātes paškontroles sistēma, saskaņā ar kuru norit kvalitātes kontrole. A/S TUKUMA STRAUME ir uzņēmuma laboratorija kurā veic:

  • izejvielu kvalitātes kontroli
  • kvalitātes kontroli kritiskajos ražošanas procesa punktos
  • gatavās barības kvalitātes pārbaudi

Laboratorijā kvalitātes kontrolei teik izmantotas gan standartmetodes, gan ekspresmetodes.

Tos kvalitātes rādītājus, kurus nav iespējams noteikt uzņēmuma laboratorijā, nosūtam uz PVD NDC laborator.,LU Bioloģijas institūtu Salaspilī, LLU Agranom. zinātn. labratoriju, saskaņā ar paškontroles sistēmu.

Sadarbībā ar specializētu laboratoriju Beļģijā , pārbaudot visu barības ražošanā izmantojamo izejvielu kvalitātes rādītājus,to stabilitāti visos ražošanas procesa posmos un gatavās barības kvalitātes rādītājus, tika veiktas vairākas testēšanas, kā rezultātā barības kvalitāte ir stabila un tās derīguma termiņš ir 12 mēneši.