Tukuma Straume

Informācija klientiem!

AS “TUKUMA STRAUME” informē, ka uzņēmumā ir ieviesta un tiek uzturēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši
standartam ISO 9001:2015.

[lang_lv]A/s “TUKUMA STRAUME” ir uzņēmums ar vairāk kā 30 gadu pieredzi dzīvnieku barības ražošanā.

 

A/s “TUKUMA STRAUME” ir trīs pamatnozares:

 • barības ražošana produktīvajiem dzīvniekiem
 • barības ražošana mājdzīvniekiem
 • graudu pirmapstrāde un glabāšana.

Mūsu mērķis ir būt atpazīstamam un uzticīgam partnerim ar augstu atbildību un kvalitāti. Pēdējo piecu gadu laikā esam investējuši:

 • pilnvērtīgās barības cehā;
 • graudu kaltē;
 • uzcēluši Latvijā un Baltijā pirmo modernāko mājdzīvnieku barības ražotni.

Ražošanas process notiek pēc HACCAP principiem un paša uzņēmuma izstrādātiem noteikumiem. Uzraugošā iestāde ir LR Pārtikas un veterinārais dienests.[/lang_lv]

[lang_ru]А/О «TUKUMA STRAUME»  предприятие с более чем 30-и летним опытом работы по производству кормов для домашних животных.

 

А/О «TUKUMA STRAUME» три основных направления деятельности:

 • производство кормов для продовольственного скота
 • производство кормов для домашних животных
 • предварительная обработка и хранение зерна

Наша цель быть узнаваемыми и верными партнёрами с высокой ответственностью и качеством. Последние пять лет мы и инвестировали:

 • в цех по производству полноценных кормов
 • в сушку зерна
 • построили первое в Латвии и Балтии современное производство по выпуску кормов для домашних животных

Производственный процесс протекает при соблюдении принципов HACCAP и нами разработанных правил. Надзирательным органом является Продовольственно-ветеринарная служба Латвии.[/lang_ru]