Janvārī tiek sagatavots gada budžets un statistikas datu atskaites. Uzsākts gada pārskata sagatavošanas darbs. 2015.gads plānots ar nelielu budžeta pieaugumu.

Tumes pagasta Skolas un Pasta ielās tiek veiktas elektrogaisvadu līnijas nomaiņa pret kabeļiem. Darbus veic SIA „Telms”.
Komunālā saimniecība
Regulāri katru trešdienu notiek SIA „Komunālserviss TILDe” ražošanas sanāksmes Tumes un Degoles pagastu pārvaldes telpās.
Novērsti vairāki ūdens sistēmas bojājumi. Turpinās darbs ar komunālo maksājumu parādniekiem.
Kultūra
2015. gada 9. janvārī Tukuma Kultūras namā norisinājās Domes organizētā Pateicības diena. Apbalvojums „Tukuma novada Domes Pateicības raksts” pasniegts: AS „Tukuma Straume” (valdes priekšsēdētājs Aivars Podnieks) par atbalstu vietējai kultūrvidei. Jau septīto gadu pateicoties AS „Tukuma Straume” līdzfinansējumam un personiski Aivaram Podniekam Tumes pagasta Jaunmokās ir iespējams nozīmīgākais novada klasiskās mūzikas notikums – J.S.Baha festivāla vasaras koncerts un „Dārza svētki”. Jau otro gadu AS „Tukuma Straume” atbalsts bijis Tumes pagasta un Tukuma novada Domes iniciatīvai – Žaņa Katlapa balvai „Par nacionālo vērtību apliecinājumu Latvijas teātru vidē”, Inesei Ratkevičai par ieguldījumu, veicinot Tukuma novada atpazīstamību. Inese Ratkeviča, ieguldot mērķtiecīgu darbu, izveidojusi plašām iespējām bagātu un Latvijā zināmu viesu namu „Vašlejas” ar vairākām pirtīm, vairākām zālēm, baseinu un tenisa laukumu. Inese Ratkeviča atbalsta sabiedriskās aktivitātes Tukuma novadā.
9. janvārī Daugavpilī notika konkurss „Sudraba Zvani”, kurā piedalījās Tumes jauktais koris un ieguva I pakāpi.
Tradicionāli, ka janvāra sākumā Tumes kultūras namā notiek pasākums pensionāriem. Koncertu sniedza Tumes pašdarbības kolektīvi un akordeonists Kaspars Gulbis.
22. janvārī Tumes kultūras namā notika „Barikāžu” atceres pasākums, kurā piedalījās filmas „Baltijas Ceļš” scenārija autors Edgars Engīzers. Muzicēja Rita Reliņa un Ginta Rukmane.
Sagatavoja Lidija Legzdiņa

 

Avots: tukums.lv