Tabulā apkopoti laboratorisko analīžu rezultāti „Pilnvērtīga sausā barība „Dogo” pieaugušiem suņiem ar gaļu”, partija Nr.35875, derīga līdz 04.03.2016. Testēšanas pārskati Nr.PV-2015-B‑9184.01; PV-2015-B-9185.01, PV-2015-B-9183.01, PV-2015-B-21440.01, 15N003051-v01 (Kemin laboratorija Beļģijā). Suņu barība „Dogo” atbilst ES noteiktajiem nekaitīguma kritērijiem – gan attiecībā uz smago metālu saturu, gan attiecībā uz barības piedevu, kas pieder salikto mikroelementu funkcionālajai grupai, lietojumu. Visi rādītāji ir būtiski zemāki nekā Eiropas Savienības noteiktās normas.

Nr.p.k. Rādītājs ES noteiktais maksimālais saturs, mg/kg pilnvērtīgā barībā ar mitruma saturu 12% „Dogo” analīžu rezultāts, mg/kg pilnvērtīgā barībā ar mitruma saturu 12%
Barības piedevas
1. Varš 25 12,7±1,3
2. Cinks 250 196±20
3. BHA 150mg/kg 67
4. BHT 74
Smagie metāli
5. Dzīvsudrabs 0,3 <0,02
6. Svins 5 0,046±0,005
7. Kadmijs 2,0 0,039±0,004
8. Arsēns 2,0 0,155±0,016
Pesticīdu atliekas
9. Aldrīns 0,01 <0,003
10. dieldrīns-izteikts kā dieldrīns
11. Hlordāns 0,02 <0,01
12. DDT 0,05 <0,006
13. Endrīns 0,01 <0,01
14. Heptahlors 0,01 <0,003
15. Heksahlorbenzols 0,01 <0,01
16. Heksahlorcikloheksāns-alfa izomēri 0,02 <0,003
Heksahlorcikloheksāns-beta izomēri 0,01 <0,003
Heksahlorcikloheksāns-gamma izomēri 0,1  <0,003 
17. Endosulfāns 0,1 <0,001

 

AS „Tukuma Straume”

20.05.2015.