Pārtikas un veterinārais dienests veicis pārbaudes par uzņēmuma atbilstību prasībām, kuras noteiktas šādās regulās: Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības, Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu Nr.1774/2002, un Nr.142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam un īsteno Padomes Direktīvu Nr.97/78 attiecībā uz dažādiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai. PVD slēdzienos konstatēts – AS „Tukuma Straume” darbība atbilst visām ES norādītajām regulām un normām.

Datums Pārbaudes veids Persona
12.05.2015 Atkārtota pārbaude PVD Rietumpierīgas pārvaldes Valsts vecākā veterinārā inspektore Sarmīte EisakaPVD Rietumpierīgas pārvaldes Valsts vecākā inspektore Velta Brence

LLU VMF studente Lelde Sokolova

15.04.2015 Paraugu noņemšana PVD Rietumpierīgas pārvaldes Valsts vecākā inspektore Velta Brence
01.04.2015 Ārpuskārtas pārbaude(šķērspārbaude) LR PVD VUD veterināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperte Dace GrīnhofaLR PVD VUD veterināro objektu uzraudzības daļas vecākais eksperts Toivo Lāāts

PVD Rietumpierīgas pārvaldes Valsts vecākā inspektore Velta Brence

16.03.2015 Paraugu noņemšana PVD Rietumpierīgas pārvaldes Valsts vecākā inspektore Ilze Damberga
13.03.2015 Ārpuskārtas pārbaude LR PVD VUD veterināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperte Dace GrīnhofaPVD Rietumpierīgas pārvaldes Valsts vecākā inspektore Velta Brence
25.02.2015 Ārpuskārtas pārbaude sakarā ar izziņas saņemšanu projekta ietvaros PVD Rietumpierīgas pārvaldes Valsts vecākā inspektore Velta Brence
12.02.2015 Plānveida pārbaude PVD Rietumpierīgas pārvaldes Valsts vecākā inspektore Velta BrencePVD Rietumpierīgas pārvaldes Valsts vecākā inspektore Ilze Damberga

 

AS „Tukuma Straume”

20.05.2015