Govīm

Uzņēmuma dzīvnieku barības rūpnīca ražo un piedāvā plašu barību klāstu liellopiem – papildbarības un speciālās barības. Šīs barības piemērotas dažāda vecuma un produktivitātes dzīvniekiem.
Tiek izstrādātas receptes un ražotas barības pēc pieprasījuma, speciāli piemērotas saimniecības individuālajām prasībām. Visi produkti granulēti.

Sezonas papildbarība augstražīgām govīm
Lieto kā koncentrētās barības piedevu slaucamo govju ēdināšanā vasaras un ziemas periodā. Ieteicams izbarot (100 līdz 300gr/uz piena litru)
Papildbarība slaucamām govīm LUX
Lieto kā koncentrētās barības piedevu produktīvu slaucamo govju ēdināšanā vasaras un ziemas periodā Ieteicams izbarot slaucamām govīm ar izslaukumu no 20 līdz 40 kg. dienā (200 līdz 300gr.produkta uz piena litru)
Papildbarība slaucamām govīm ar izslaukumu līdz 20kg.
Lieto kā koncentrētās barības piedevu produktīvu slaucamo govju ēdināšanā vasaras un ziemas periodā. Ieteicams izbarot (200 līdz 400gr/uz piena litru)
Papildbarība govīm cietstāves periodā
Lieto kā koncentrētās barības piedevu slaucamo govju ēdināšanā vasaras un ziemas periodā. Receptes pēc klienta pasūtījuma. Ražojam papildbarību pēc klienta vajadzības (minimālais pasūtījums vaļējai barībai 5 tonnas, maisos 35 kg 0,5 tonnas).
Papildbarība ekstra piedeva agrīnai laktācijai
Lieto kā koncentrētās barības piedevu 2 nedēļas pirms atnešanās un 4 nedēļas pēc atnešanās produktīvu slaucamo govju ēdināšanā vasaras un ziemas periodā. Uzlabo ēstgribu, izslaukumu un auglību. Ieteicamā deva 0,5-1kg. dienā.
Proteīna koncentrāts
Ar olbaltumvielām bagātu barības sastāvdaļu maisījums. Paredzēts izēdināšanai kā papildbarība, saimniecībās, kur izbaro maltus vai placinātus (kviešu, miežu, tritikāles, auzu) graudus. Produkta sausna satur 43% proteīnu. Produktā iestrādāts dzīvais raugs Yea – Sacc TC.
Barības maisījums
Graudu rupjmalums (kviešu, miežu, tritikāles ) maisījums.