Cūkām

Barības maisījums ZĪDĒJSIVĒNIEM (Prestarteris II) 4, 10 un 35 kg
Izēdina zīdējsivēniem neierobežotā daudzumā, atšķirtiem sivēniem 5-10 dienas pēc nošķiršanas kā pamatbarību.
Barības maisījums ZĪDĒJSIVĒNIEM (Prestarteris) 4, 10 un 35 kg
Izēdina zīdējsivēniem neierobežotā daudzumā, atšķirtiem sivēniem 5-10 dienas pēc nošķiršanas kā pamatbarību
Barības maisījums SIVĒNIEM 1-2 m.v. (STARTERIS) 4, 10 un 35 kg
Izbarot 1 – 2 mēneši veciem sivēniem 0,5 līdz 1,5 kg dienā
Barības maisījums SIVĒNIEM 2-4 m.v. 10 un 35 kg
Izēdināt 2 – 4 mēnešus veciem sivēniem 1,5 līdz 2,5 kg dienā.
Barības maisījums JAUNCŪKĀM 10 un 35 kg
Izbarot kā pamatbarību vaislei ataudzētajām cūkām.
Barības maisījums FINISHER (nobarojamām cūkām) 35 kg
Izēdināt nobarojamām cūkām daudzumos, kas atkarīgs no to vecuma, dzīvsvara, vēlamās augšanas intensitātes.
Barības maisījums GROWER (2-4 m.v. sivēniem) 35 kg
Lietošana: izēdina 2-4 mēnešus veciem sivēniem 1,5 – 2,5 kg dienā.

Barības maisījums NOBAROJAMĀM CŪKĀM (veģetārā) 35 kg
Izēdināt nobarojamām cūkām atkarībā no to vecuma, dzīvsvara, vēlamās augšanas intensitātes.
Barības maisījums GRŪSNĀM SIVĒNMĀTĒM 35 kg
Izēdina grūsnām sivēnmātēm atkarībā no dzīvnieka miesas stāvokļa, grūsnības ilguma.
Barības maisījums ZĪDĒJSIVĒNMĀTĒM 35 kg
Izēdina zīdītājām sivēnmātēm atkarībā no sivēnu skaita metienā, pienības un vecuma.
Barības maisījums KUIĻIEM 35 kg
Izēdināt kā pamatbarību kuiļiem.