AS “TUKUMA STRAUME” informē, ka uzņēmumā ir ieviesta un tiek uzturēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši
standartam ISO 9001:2015.